SMARTTEP BB Info​

Informácie o prevádzkovateľovi služieb

Vznik SMARTTEP BB

“SMARTTEP BB” je značka a zároveň tak aj rodinná služba poskytovaná širokej verejnosti, ktorá poskytuje komplexné a spoľahlivé riešenia pre jednotlivcom ale rovnako tak aj podnikateľom a organizáciam. Všetranné využitie služieb sú zároveň súčasťou rozvoja servisných služieb v spoločnosti “UNISOL SLOVAKIA s.r.o.” a rovnako tak sú aj spojené s jedinečnou a unikátnou organizáciou, ktoré sú v predmetom dlhodobej spolupráce a postavenia na trhu medzi rôznymi obchodmi spoločnosťami známe ako “U FOUNDER” Organizácia.

Služby boli a sú stále poskytované od roku 2012 a sú presnejšie špecifikované a rozpoznávané ako čistenie motorových vozidiel, čistenie vozidiel vysokotlakovými čističmi, starostlivosť a renováciov kožených sedadiel, ale rovnako tak aj ochranou a ošetrovaním plastových prvkov motorového vozidla. Naše služby majú značne silné postavenie, ktoré bolo a je vybudované na pevných základoch a poznatkoch nadobutnutých počas je poskytovania privátnim osobám na základe dopytu po službách. Zameranie servisných služieb je vlastnem pojmom pod ktorím sa rozumie servis a poskytovanie prác interiérových a exteriérových prvkov, ktoré sú spájané so starostlivosť o motorové vozidla, a to vrátane aj rozličných typov vozidiel alebo iných karosérií.

Jedním z našich veľkých cieľov je usilovný manažment a pracovná etika, ktoré sú základom celej našej obchodnej filozofie. Sme hrdí na to, že sa dokážeme neustále rozvíjať a podávať skvelé služby pre širokú verejnosť.

SMARTTEP BB | Sanitácia a Tepovacie Práce

Ponúkame vám široké spektrum služieb

Vysvetlenie a Servisné Postupy

Odstraňovanie nečistôt

Je to úkon vykonávaný, ktorý sa pomocov vácuového odsavania odstraňujú nadrozmerné ale aj drobné nečistoty z povrchov

Aplikácia Sanitácie

Je to úkon, kde sa na povrch materiálu aplikuje ekologický chemický roztok a nechá pôsobiť v potrebnom casovom intervale

Parné Ošetrenie

Je to úkon vykonávaný parnou technikov za účelom oživenie vlákna a neutralizovania bakterii v hĺbke materiálu a na povrchu

Čistenie a Odsavanie

Je to úkon, kde odsávanie tlakovím čističom a aplikovaním chemickej prebieha súčasne pre hĺbkové  odstranenie nečistôt 

Copyright © 2007 –  All Rights Reserved   |   Developed by: UNIWEBSITE SOLUTION